Preskočiť na obsah

BOZP

Pracovné prostredie, kde je bezpečnosť na prvom mieste.

Pri práci sa môže stať čokoľvek. Urobíme všetko pre to, aby sa predišlo nebezpečným situáciám, úrazom a pokutám zo strany Inšpektorátu práce.

Bezpečnostno-technickú službu a službu koordinátora BOZP na stavenisku zabezpečujeme prostredníctvom skúsenému tímu autorizovaných bezpečnostných technikov a bezpečnostných technikov.

BOZP zabezpečuje spoločnosť ROUZZ

Bezpečnostno-technickú službu a službu koordinátora BOZP na stavenisku zabezpečujeme prostredníctvom skúsenému tímu autorizovaných bezpečnostných technikov a bezpečnostných technikov.

Povinnosť BOZP

Ak máte minimálne jedného zamestnanca, podľa § 21 zákona č. 124/2006 Z. z. máte povinnosť zabezpečiť bezpečnostno-technickú službu, buď prostredníctvom vlastných bezpečnostných technikov, alebo oprávneného dodávateľa.

Bezpečnostno-technickú službu poskytujeme v rámci celej SR.

Zavolať