Preskočiť na obsah

Pomoc na dosah

Cesta k úspechu pre znevýhodnených ľudí

Zamestnávanie znevýhodnených

Poskytnutie príležitosti pre zdravotne a sociálne znevýhodnené osoby na pracovnom trhu bez diskriminácie.

© Helpo. s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 46974/T

Registrovaný sociálny podnik

Adresa: Nitrianska 1837/5, 921 01 Piešťany

IČO: 53 123 816

DIČ: 2121271911

Zavolať